Înfiinţată în decembrie 2006, Asociaţia Consilierilor Creştini din România îşi propune următorele obiective:

1. Înfiinţarea de sucursale ale ACCR., în vederea unei mai bune funcţionări a Asociaţiei, cât şi a instruirii în domeniu:

o    SUCURSALA BRAŞOV

o    SUCURSALA PLOIEŞTI

o    SUCURSALA BUCUREŞTI

o    SUCURSALA IAŞI – SUCEAVA

o    SUCURSALA BOTOŞANI – DOROHOI

o    SUCURSALA GALAŢI

o    SUCURSALA CONSTANŢA
2. Extinderea reţelei de Consilieri prin instruirea altor grupe;

3. Extinderea reţelei de Instructori în Consiliere;

4. Extinderea reţelei de Supraveghetori în Consiliere

5. Consolidarea compartimentelor:

o    Administrativ

o    Instruire, Cursuri, Conferinţe

o    Supraveghere şi Agenţii zonale de Consiliere
În perspectivă, avem solicitări în vederea instruirii in oraşele: Deva, Bucureşti, Ploieşti, P. Neamţ, Cluj, Timişoara. De asemenea, există posibilitatea desfăşurarii, în România, a Cursului de Nivel III, în limba engleză, cu acreditare CPCAB U.K.

6. Înfiinţarea de Centre de Recreere şi Consiliere – pentru început se are în vedere realizarea unui astfel de centru la Rotbav – jud. Braşov.

Consiliul Director ACCR