Acte necesare în vederea obținerii calității de membru în Asociaţia Consilierilor Creştini din România

  1. Cerere de membralitate (poate fi descărcată de aici);
  2. Dovada instruirii în consilierea creștină (diplomă/ certificat de absolvire);
  3. Caracterizare/ recomandare din partea instructorului cursului de consiliere creștină absolvit (în ACCR sau în altă școală creștină de consiliere);
  4. Recomandare din partea unui alt membru din corpul profesoral ACCR.
  5. Caracterizare din partea unui lider eclesial (pastor, prezbiter, lider de tineret).